TECHNODAT, CAE-systémy spol. s r.o.

Staničná súp č. 1984, Trenčín, 911 05

Sme dcérska spoločnosť rovnomennej firmy Technodat v Českej republike a zastrešujeme celé portfólio produktov a služieb Technodat holdingu na Slovensku. Zabezpečujeme komunikáciu so zákazníkmi, analýzu, návrh a implementáciu CA...

Občianske združenie Detská komunita

Do Stošky 8, Žilina - Bánová, 010 04

Zaoberáme sa poskytovaním sociálnych služieb v špecializovanom zariadení pre osoby s autizmom. Ponúkame celodennú starostlivosť, výchovu, záujmovú činnosť, špecifické terapie, rehabilitačnú činnosť, rekreačnú činnosť, depistáž ...

Ditasec, s.r.o.

Jadrová 11, Bratislava, 821 02

Poskytujeme špičkové služby pre spoločnosti vyžadujúce ochranu informácií. Ponúkame napr. poradenstvo v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti a prevádzke informačných systémov, riadenie kontinuity činností a plánovanie obn...

effman s.r.o.

Jesenského 5420, Dunajská Streda, 929 01

Zaoberáme sa zákazkovým vývojom automatizačnej techniky a elektroniky. Ponúkame priemyselnu automatizáciu, meranie a reguláciu priemyselných procesov a databázové systémy pre priemyselnú automatizáciu.

EKOSOFT, spol. s r.o.

Slovenskej jednoty 10, Košice, 040 01

Zaoberáme sa poskytovaním profesionálnych outsourcingových služieb v oblasti vývoja CAD a strojárenských aplikácií. Ponúkame vývoj softvérových aplikácií v oblasti CAD, grafiky, hier či testovanie a kvalitu softvéru.

Grafitek.sk s.r.o.

Hrnčiarska 1704/18, Humenné, 066 01

Ponúkame tvorbu webových stránok, tvorbu a tlač vizitiek, kalendárikov, rôznych oznámení, tvorbu reklamných a prezentačných letákov, brožúr a ponukových listov či sadzbu a atramentovú tlač bulletinov. Realizujeme aj potlač tex...

INAT s.r.o.

Kremnická 26, Bratislava-Petržalka, 851 01

Spoločnosť INAT s.r.o. sa špecializuje hlavne na priemyselnú automatizáciu. Od analýzy problému, cez návrh riešenia, technického a materiálového zabezpečenia, vypracovania projektovej dokumentácie až po kompletnú realizáciu a ú...

Ivan Slaný

Gagarinova 1717/22, Trenčín, 911 01

Zameriavame sa na špecializovaný predaj navigačných systémov najväčších svetových výrobcov, licencovaný predaj revolučného monitorovacieho a komunikačného systému TRUCKMANAGER a predaj spotrebnej elektroniky a IT techniky.

Kaspro s.r.o.

Červená 461/2, Žilina, 010 03

Zaoberáme sa veľkoobchodom s papierom a materiálmi pre tlač. Naša kompletná ponuka materiálov zahŕňa sortiment papierov a špeciálnych médií, náplní, ICC profilov a programového vybavenia, kompatibilného s väčšinou tlačiarní do...

PROSOFT Košice, a. s.

Letná 27, Košice, 040 01

Zaoberáme sa vývojom softwarových produktov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vytvorené portfólio produktov je realizované v rôznych typoch zdravotníckych zariadení, ako sú nemocnice s poliklinikou, vysokošpecializo...

Milan Krokavec

Kraskovo 81, Lukovištia, 980 26

Zaoberáme sa výrobou úľov, rámikov, peľochytov a rôzneho príslušenstva pre včelárov. Zároveň sa venujeme aj predaju včelstiev, medu, registráciou domén a webhostingu.

Vifolt- štúdio - Lukáš Tiňo

Zámtuov, č.d. 386, Zámtuov, 094 15

Zaoberáme sa poskytovaním video a fotografických služieb. Ponúkame napr. kamerovanie svadieb, stužkových slávností, firemných akcií, cirkevných podujatí, obecných slávností, prezentačné spracovanie videa a fotografií na digitá...

Nethemba s. r. o.

Michalská 3, Bratislava, 811 01

Špecializujeme sa primárne na bezpečnosť webových aplikácií a penetračné testy. Náš tím tvoria špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti. Disponujeme širokým portfóliom služieb, ktoré zahŕňa napr. intranetov...

Webinfo Slovakia s. r. o.

Priekopnícká 1, Bratislava, 821 06

Venujeme sa zaisteniu potrieb v oblasti výpočtovej kancelárskej a zabezpečovacej techniky, servisu, opravám a predaju PC počítačov a kancelárskej techniky v Bratislave a v okolí či tvorbe webových prezentácií. Ponúkame napr. ...

Viktor Orviský - SATMONT

Vrbovská 77, Pieštany, 921 01

Zaoberáme sa dodávkou satelitného materiálu, ako aj montážou satelitov a ich údržbou. Ponúkame zameranie a návrh realizácie TV a SAT rozvodu, jednoduché i zložité satelitné zostavy s možnosťou nahrávania na HDD, príjem z viace...

PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o.

B. Němcovej 4089, Topoľčany, 955 01

Firma PAP-PEX SLOVAKIA s.r.o. je výrobno-obchodná spoločnosť zaoberajúca za výrobou stretch fólie a obchodom s obalovými materiálmi a kancelárskymi potrebami.

ZOFF, spol. s r.o.

Slnečná 36, Banská Bystrica, 974 01

Zaoberáme sa výrobou sa predajom nábytku. Svojou činnosťou zhmotňujeme predstavy klientov o interiéroch od vizuálnych návrhov až do ich konkrétnej podoby. Našou výzvou je poskytnúť klientovi vyspelé riešenie a zariadiť interié...

IT Rental, s.r.o.

Vyšehradská 12, Bratislava, 821 05

Spoločnosť IT Rental je nová spoločnosť, ktorej cieľom je být jednotkou na trhu prenájmu IT Hardwaru. Poskytujeme prenájom širokej škály PC/IT príslušenstva a taktiež technickú podporu a servis. Poskytujeme výrobky najvyššej kv...

SX TRADE s.r.o.

Svätoplukova 1038/5, Lučenec, 984 01

Zaoberáme sa poskytovaním účtovníckych, grafických a dizajnérskych služieb a internetovým predajom parfémov, doplnkovej výživy, ale aj výrobou kovových modelov na zákazku. Zároveň ponúkame aj kuriérsku a osobnú prepravu, riešen...

KOREKTURA, s.r.o.

Uralská 11, Košice, 040 12

Poskytujeme profesionálne jazykové korektúry slovenských textov. Naša štandardná korektúra zahŕňa gramatickú, pravopisnú a typografickú korektúru. Po dohode môžeme vypracovať aj štylistickú korektúru a v prípade potreby aj dod...

Počet hodnocení: 1
Fullhd 76e8b813 5cab 4dfb bbcc 4ade147e1077